กิจบรรลือ, กิจบรรลือ, กิจบรรลือ,

กิจบรรลือ, กิจบรรลือ, กิจบรรลือ,

กิจบรรลือ, กิจบรรลือ, กิจบรรลือ,

กิจบรรลือ, กิจบรรลือ, กิจบรรลือ,

กิจบรรลือ, กิจบรรลือ, กิจบรรลือ,

กิจบรรลือ, กิจบรรลือ, กิจบรรลือ,

Ramwong Brand, Ramwong

Ramwong Brand, Ramwong

Ramwong Brand, Ramwong

Ramwong Brand, Ramwong

Ramwong Brand, Ramwong

Ramwong Brand, Ramwong

ตรารำวง, ตรารำวง, ตรารำวง

ตรารำวง, ตรารำวง, ตรารำวง

ตรารำวง, ตรารำวง, ตรารำวง

ตรารำวง, ตรารำวง, ตรารำวง

ตรารำวง, ตรารำวง, ตรารำวง

Spices, Spices, Spices, Spices

Spices, Spices, Spices, Spices

Spices, Spices, Spices, Spices

Spices, Spices, Spices, Spices

seasoning, seasoning, seasoning

seasoning, seasoning, seasoning

seasoning, seasoning, seasoning

seasoning, seasoning, seasoning

chilli powder, chili powder

chilli powder, chili powder

chilli powder, chili powder

garlic powder, garlic powder,

garlic powder, garlic powder,

garlic powder, garlic powder,

Thai curry powder, curry powder,

Thai curry powder, curry powder,

Thai curry powder, curry powder,

Thai curry powder, curry powder,

Thai green curry powder,

Thai green curry powder,

Thai green curry powder,

Thai green curry powder,

lemongrass, lemongrass, ginger,

lemongrass, lemongrass, ginger,

lemongrass, lemongrass, ginger,

lemongrass, lemongrass, ginger,

lemongrass, lemongrass, ginger,

lime, lime, lime, lime, lime,

lime powder, lime powder,

lime, lime, lime, lime, lime,

lime powder, lime powder,

lime, lime, lime, lime, lime,

lime powder, lime powder,

lime, lime, lime, lime, lime,

lime powder, lime powder,

About Factory

Overview

KIJBANLUE MULTI-FOOD is an expert in manufacturing high standard ground herbs & spice. We are competent to support food factories, who highly focus on food safety, reliability, and product consistency. The factory have been certified GMP (Codex), HACCP (Codex), HALAL, Valit It, Thailand brand, and Thailand Trusted Mark.

Since 1974, KIJBANLUE has manufactured and supplied to hundered of high standard food factories both in Thailand and other countries around the world. Our main valued customers are Instant Noodle Factories, Seasoning Houses, Coating Houses, Snack Factories, Fast Food Chains, Restaurant Chains, Bakery Houses, Spa, Catering, etc.

FSSC 22000 UKAS (003).jpg

กิจบรรลือ กิจบรรลือ กิจบรรลือ

กิจบรรลือ กิจบรรลือ กิจบรรลือ

กิจบรรลือ กิจบรรลือ กิจบรรลือ

กิจบรรลือ กิจบรรลือ กิจบรรลือ

กิจบรรลือ กิจบรรลือ กิจบรรลือ

รำวง รำวง รำวง รำวง รำวง รำวง

รำวง รำวง รำวง รำวง รำวง รำวง

รำวง รำวง รำวง รำวง รำวง รำวง

รำวง รำวง รำวง รำวง รำวง รำวง

kijbanlue kijbanlue kijbanlue

ramwong ramwong ramwong

kijbanlue kijbanlue kijbanlue

kijbanlue kijbanlue kijbanlue

ramwong ramwong ramwong

ramwong ramwong ramwong

kijbanlue kijbanlue kijbanlue

ramwong ramwong ramwong

เครื่องเทศ เครื่องเทศ เครื่องเทศ

พริกป่น กระเทียมป่น เครื่องปรุง

กระเทียมเจียว หอมเจียว

เครื่องเทศ เครื่องเทศ เครื่องเทศ

พริกป่น กระเทียมป่น เครื่องปรุง

กระเทียมเจียว หอมเจียว

เครื่องเทศ เครื่องเทศ เครื่องเทศ

พริกป่น กระเทียมป่น เครื่องปรุง

กระเทียมเจียว หอมเจียว

เครื่องเทศ เครื่องเทศ เครื่องเทศ

พริกป่น กระเทียมป่น เครื่องปรุง

กระเทียมเจียว หอมเจียว

herbs spices herbs spices herbs

herbs spices herbs spices herbs

herbs spices herbs spices herbs

herbs spices herbs spices herbs herbs spices herbs spices herbs

garlic chilli pepper shallot onion

garlic chilli pepper shallot onion

garlic chilli pepper shallot onion

garlic chilli pepper shallot onion

Company Information

 • Business Name: Kijbanlue Multi-Food Co., Ltd.

 • Address: 9/9 Moo9, Talingchan-Suphanburi Road, Lahan, Bangbuathong, Nonthaburi, 11110, Thailand

 • Phone: +(66) 02 925 5593 to 9

 • Fax: + (66) 02 925 5592

 • Email: mail@instantthaifood.com

 • Year of establishment: 1974

 • Total number of Employees: 80

 • Number of Employees at Head Office: 11

 • Primary Business: Manufacturing Steam Sterile Ground Spices & Seasoning Products

 • Secondary Business: Manufacturing and OEM for seasoning, ready to eat, instant food, instant drink, instant dessert, etc.

Business Strategies

 • Purpose : To be a leader in the steam sterile spices, herbs, and seasoning by providing enhanced services, quick response, long term relationship, partnership base manangement, and profitability.

 • Vision : To provide reliability and consistency in products and service that exceeds the expectations of our esteemed customers by conforming to all legals, regulations, and food safety requirements.

 • Mission statement : To build long term relationships with our customers and clients and provide exceptional customer services by pursuing business through innovation and advanced technology.

 • Core values : We believe in treating our customers with respect and faith. We grow through creativity, invention and innovation.  We integrate honesty, integrity and business ethics into all aspects of our business functioning.

 • Goals : Regional expansion in the field of food ingredients and develop a strong base of key customers. Increase the assets and investments of the company to support the development of products and services. To build good reputation in the field of food safety , reliabilty, and consistency and become a key player in the industry.

Management Team

 • President : Mr. Borvornsak Jaipakdeemun

 • Vise President : Ms. Kesinee Jaipakdeemun

 • Managing Director : Mr. Thun Jaipakdeemun

 • Business Development Director : Ms. Tanunya Jaipakdeemun

 • General Manager : Mr. Somkiat Chunyamuang

 • QA Manager : Mr. Athapong Kongmungmeesap