พาพนักงานร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

ผู้บริหารบริษัทฯ พาพนักงาน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts