ฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยประจำปี (Emergency & Responseness Plan)

บริษัท ฯ กำหนดให้ในทุกๆปี จะมีวันสำหรับจัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยให้พนักงานทุกระดับ ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และมีทักษะด้านการป้องกันเพลิง และ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตในเบื้องต้น

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square