ทำบุญโรงงานประจำปี

10 สิงหาคม 2559 ทำบุญโรงงานประจำปี เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับองค์กรและบุคคลากรในโรงงาน และจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารพนักงานและคนงานทุกๆคน

Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts